Školení Excel

Osnovy školení Excelu je možné pojmout mnoha způsoby. Někomu stačí domluva na tom, že se domluvíme na místě, jinému vyhovuje podrobný rozpis témat. Jako návrh uvádím osnovy pro šestihodinová školení rozdělená dle pokročilosti a pro čtyřhodinová tematicky rozlišená školení. Osnovy samozřejmě dle přání jakkoliv upravím na míru vašim potřebám.

Osnovy pro šestihodinová školení (dle pokročilosti)

Excel začátečník

Používáte Excel jako samouci a chcete se dostat na vyšší úroveň? Anebo s ním teprve začínáte? V poklidném tempu si projdeme Excel ve všech jeho základních oblastech, prohloubíme si znalosti a ukážeme si řadu drobných triků pro zefektivnění běžné práce.

 • základy ovládání Excelu
  • zápis do buněk
  • řádky a sloupce
  • formátování buněk
  • formátování čísel
  • kopírování obsahu a formátu buněk
  • datumové a číselné řady
  • práce s listy
  • komentáře
 • práce se seznamy
  • tvorba seznamů
  • seřazování a filtrování
  • ukotvování příček
  • tisk seznamů
 • výpočty
  • základy tvorby vzorců
  • výpočty s procenty
  • funkce SUMA a PRŮMĚR
  • absolutní a smíšený odkaz
  • výpočty s odkazy na jiné listy
 • grafy
  • tvorba sloupcových, spojnicových a výsečových grafů
  • úprava vzhledu grafů

Excel mírně pokročilý

Ovládáte běžné nástroje Excelu a chcete se dozvědět o dalších možnostech, které tento komplexní program nabízí? Ukážeme si nástroje pro zautomatizování a zefektivnění práce. Určitě přitom neopomeneme kontingenční tabulky a logické a vyhledávací funkce.

 • logické a vyhledávací funkce (KDYŽ, SVYHLEDAT, COUNTIF, SUMIF)
 • kontingenční tabulky
 • podmíněné formátování
 • formátované tabulky
 • klávesové zkratky
 • textové a datumové funkce
 • hledání a odstranění duplicit
 • komplikovanější grafy
 • zamykání listů a sešitů
 • ověřování dat

Excel pokročilý

Jste pokročilý uživatel Excelu a chcete se zaměřit na jeho další specializované nástroje? Kromě jiného se zlehka dotkneme i maker.

 • méně známé vyhledávací funkce (VVYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT, NEPŘÍMÝ.ODKAZ)
 • pojmenované buňky a oblasti
 • citlivostní analýza (scénáře, hledání řešení, tabulka dat, doplněk Řešitel)
 • maticové výpočty
 • minigrafy
 • statistické funkce
 • formulářové prvky
 • nahrávaná makra
 • základy programování ve VBA

Osnovy pro čtyřhodinová školení (dle tématu)

Rozšíření základů

Ukážeme si, že spoustu běžně prováděných činností lze provádět efektivněji (např. pomocí klávesových zkratek) a přidáme k tomu několik rozšiřujících technik (příčky, absolutní a smíšený odkaz, výpočty na více listech, vlastní číselné formáty, ověřování dat, zamykání listů a sešitů). Předpokládá se běžná znalost Excelu, ale pokud v některých oblastech máte mezery, tak se nebojte – zaplníme je.

 • tipy a triky pro efektivní provádění běžných činností
 • klávesové zkratky
 • ukotvování příček
 • vytváření řad
 • vlastní číselné formáty
 • přizpůsobení tiskových výstupů
 • výpočty na více listech
 • absolutní a smíšený odkaz
 • ověřování dat
 • zamykání listů a sešitů

Automatizace práce

Obsah školení stojí na dvou základních tématech – kontingenčních tabulkách (projdeme si je od základů až po pokročilé možnosti) a logických a vyhledávacích funkcích. Školení je vhodné pro všechny, kteří potřebují pracovat s rozsáhlými seznamy a chtějí co nejvíce rutinních činností přenechat na Excelu, aby sami měli čas na kreativnější práci.

 • kontingenční tabulky
 • logické a vyhledávací funkce (KDYŽ, SVYHLEDAT, COUNTIF, SUMIF)
 • funkce pro rozdělování a spojování textů

Vizuální nástroje

Excel nejsou jen čísla, ale také barvy a tvary. Ukážeme si, jak vytvářet složitější grafy a představíme si i méně známé vizuální nástroje Excelu (formátované tabulky, minigrafy). S rychlou analýzou tabulek nám pomůže podmíněné formátování.

 • formátované tabulky
 • styly buněk
 • podmíněné formátování
 • pokročilejší grafy
 • minigrafy

Analytické nástroje

Potřebujeme-li z dat vydolovat maximum, tak musíme znát nástroje, které nám s tím pomohou. Vedle standardně dostupných statistických funkcí, scénářů a nástroje Hledání řešení se podíváme i na doplňky Řešitel a Analytické nástroje. Navíc si představíme i funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ.

 • pojmenované buňky
 • scénáře
 • hledání řešení
 • doplněk Řešitel
 • doplněk Analytické nástroje
 • statistické funkce
 • funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Tvorba a úprava maker

Makra umožňují automatizaci práce v Excelu povýšit na mnohem vyšší úroveň. Školení je vhodné pro ty, kteří s makry doposud nepracovali a chtějí si osvojit základní techniky. Nepředpokládá se žádná znalost algoritmizace. Vhodná je ale alespoň základní znalost anglického jazyka (výklad bude probíhat v češtině, ale příkazy programovacího jazyka VBA, který je v Excelu použit, vycházejí z angličtiny).

 • nahrávaná makra
 • formulářové prvky
 • vlastní funkce, doplněk
 • události
 • základy programovaných maker (VBA)
 • prostředí editoru VBA
 • objektový model
 • základní algoritmizační techniky (podmíněný příkaz, cykly)

Méně známé funkce

Excel obsahuje více než 300 funkcí. V rychlém tempu si jich projdeme celou řadu, a to i z méně známých kategorií. Navíc se podíváme na jeden specifický typ výpočtů, a to na tzv. maticové výpočty. Předpokládá se znalost běžných funkcí.

 • další textové funkce
 • další vyhledávací funkce
 • datumové funkce
 • maticové výpočty
 • matematické funkce
 • finanční funkce
 • databázové funkce
 • zaokrouhlovací funkce
 • další méně známé funkce