Anglické/české názvy funkcí Excelu

Zatímco anglický Excel přirozeně používá anglické názvy funkcí, tak v českém Excelu může občas vzniknout trochu zmatek – názvy některých funkcí jsou přeloženy do češtiny, kdežto názvy jiných zůstávají v anglickém originále.

Pokud pak na nějakém anglickém webu najdete tip na šikovnou funkci, tak pak můžete být zklamáni, když vám v českém Excelu nefunguje. Pro usnadnění je v následujícím seznamu uveden přehled funkcí, jejichž název se v českém Excelu odlišuje od anglického.

ACOS … ARCCOS
ACOSH … ARCCOSH
ADDRESS … ODKAZ
AND … A
AREAS … POČET.BLOKŮ
ASIN … ARCSIN
ASINH … ARCSINH
ATAN … ARCTG
ATAN2 … ARCTG2
ATANH … ARCTGH
AVEDEV … PRŮMODCHYLKA
AVERAGE … PRŮMĚR
CEILING … ZAOKR.NAHORU
CELL … POLÍČKO
CLEAN … VYČISTIT
CODE … KÓD
COLUMN … SLOUPEC
COLUMNS … SLOUPCE
COMBIN … KOMBINACE
COUNT … POČET
COUNTA … POČET2
DATE … DATUM
DATEVALUE … DATUMHODN
DAVERAGE … DPRŮMĚR
DAY … DEN
DAYS … DNY (DAYS)
DAYS360 … ROK360
DB … ODPIS.ZRYCH
DCOUNT … DPOČET
DCOUNTA … DPOČET2
DDB … ODPIS.ZRYCH2
DGET … DZÍSKAT
DOLLAR … KČ
DPRODUCT … DSOUČIN
DSTDEV … DSMODCH.VÝBĚR
DSTDEVP … DSMODCH
DSUM … DSUMA
DVAR … DVAR.VÝBĚR
DVARP … DVAR
ERROR.TYPE … CHYBA.TYP
EVEN … ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ
EXACT … STEJNÉ
FACT … FAKTORIÁL
FALSE … NEPRAVDA
FIND … NAJÍT
FIXED … ZAOKROUHLIT.NA.TEXT
FLOOR … ZAOKR.DOLŮ
FREQUENCY … ČETNOSTI
FV … BUDHODNOTA
GETPIVOTDATA … ZÍSKATKONTDATA
HLOOKUP … VVYHLEDAT
HOUR … HODINA
HYPERLINK … HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ
CHAR … ZNAK
CHOOSE … ZVOLIT
IF … KDYŽ
INDIRECT … NEPŘÍMÝ.ODKAZ
INFO … O.PROSTŘEDÍ
INT … CELÁ.ČÁST
IPMT … PLATBA.ÚROK
IRR … MÍRA.VÝNOSNOSTI
ISBLANK … JE.PRÁZDNÉ
ISERR … JE.CHYBA
ISERROR … JE.CHYBHODN
ISLOGICAL … JE.LOGHODN
ISNA … JE.NEDEF
ISNONTEXT … JE.NETEXT
ISNUMBER … JE.ČISLO
ISREF … JE.ODKAZ
ISTEXT … JE.TEXT
LEFT … ZLEVA (VLEVO)
LEN … DÉLKA
LINEST … LINREGRESE
LOG … LOGZ
LOG10 … LOG
LOGEST … LOGLINREGRESE
LOOKUP … VYHLEDAT
LOWER … MALÁ
MATCH … POZVYHLEDAT
MDETERM … DETERMINANT
MID … ČÁST
MINUTE … MINUTA
MINVERSE … INVERZE
MIRR … MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI
MMULT … SOUČIN.MATIC
MONTH … MĚSÍC
NA … NEDEF
NOT … NE
NOW … NYNÍ
NPER … POČET.OBDOBÍ
NPV … ČISTÁ.SOUČHODNOTA
ODD … ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ
OFFSET … POSUN
OR … NEBO
PERCENTILE … PERCENTIL
PERMUT … PERMUTACE
PMT … PLATBA
PPMT … PLATBA.ZÁKLAD
PRODUCT … SOUČIN
PROPER … VELKÁ2
PV … SOUČHODNOTA
QUARTILE … QUARTIL
RAND … NÁHČÍSLO
RATE … ÚROKOVÁ.MÍRA
REPLACE … NAHRADIT
REPT … OPAKOVAT
RIGHT … ZPRAVA (VPRAVO)
RKQ … RSQ
ROUND … ZAOKROUHLIT
ROW … ŘÁDEK
ROWS … ŘÁDKY
SEARCH … HLEDAT
SECOND … SEKUNDA
SLN … ODPIS.LIN
SQRT … ODMOCNINA
STDEV … SMODCH.VÝBĚR
STDEV.P … SMODCH.P
STDEV.S … SMODCH.VÝBĚR.S
STDEVP … SMODCH
SUBSTITUTE … DOSADIT
SUM … SUMA
SUMPRODUCT … SOUČIN.SKALÁRNÍ
SUMSQ … SUMA.ČTVERCŮ
SYD … ODPIS.NELIN
TAN … TG
TANH … TGH
TEXT … HODNOTA.NA.TEXT
TIME … ČAS
TIMEVALUE … ČASHODN
TODAY … DNES
TRANSPOSE … TRANSPOZICE
TREND … LINTREND
TRIM … PROČISTIT
TRUE … PRAVDA
TRUNC … USEKNOUT
TYPE … TYP
UPPER … VELKÁ
VALUE … HODNOTA
VAR … VAR.VÝBĚR
VARP … VAR
VDB … ODPIS.ZA.INT
VLOOKUP … SVYHLEDAT
WEEKDAY … DENTÝDNE
WORKDAY. INTL … WORKDAY. INTLT
YEAR … ROK