Počet unikátních záznamů

Tu a tam je potřeba zjistit kolik unikátních záznamů se vyskytuje v určité oblasti, tedy zjistit kolik hodnot se v oblasti nachází, pokud každou z nich budeme započítávat jen jednou. Excel na řešení tohoto úkolu nemá žádnou specializovanou

Read more

Skrytí hodnot v buňce

Tu a tam může v Excelu vyvstat potřeba skrýt obsah buněk. A nemám teď na mysli skrytí celého řádku či sloupce, čehož bychom snadno dosáhli pomocí nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši. Řekněme,

Read more

Převod čísel na text

Poměrně často se v Excelu řeší problém, jak čísla uložená jako text převést na skutečná čísla. V tomto příspěvku si ale ukážeme řešení opačného problému – budeme chtít čísla uložené jako čísla převést na čísla uložená jako

Read more