Nalezení buněk, které odkazují na určitou buňku

Zjistit, na které buňky odkazuje vytvořený vzorec, je jednoduché – prostě se na vzorec podíváme a ihned vidíme, na které buňky se v něm odkazuje. Možné je ale vyřešit i opačný problém – máme buňku o které víme (anebo to alespoň předpokládáme), že na ní odkazují vzorce umístěné v jiných buňkách a chceme zjistit, ve kterých buňkách se tyto vzorce nacházejí.

Tuto buňku označíme a na kartě Vzorce klikneme na tlačítko Následníci.

Pokud na tuto buňku odkazují nějaké vzorce z jiných buněk, tak se přímo v listu zobrazí šipky směřující od naší buňky směrem k buňkám s těmito vzorci.

Opakovaným klikáním na tlačítko Následníci bychom případně mohli zjistit další závislosti. Nové šipky by ukazovali na buňky se vzorci, které odkazují na buňky se vzorci zjištěnými v minulém kroku.

Pokud nástroj zjistí, že na naši buňku odkazuje vzorec umístěný v jiném listu či dokonce v jiném sešitu, tak to bude znázorněno formou čárkované čáry směřující do schématické ikony tabulky. Mají-li být zjištěny následníci v jiných sešitech, tak musí být tyto sešity v okamžiku použití nástroje otevřeny.

Do nalezených následníků se můžeme dokonce nechat i přesunout. Stačí když dvakrát klikneme na šipku, která na následníka směřuje. Nový dvojklik na šipku by nás vrátil zpět do původní buňky.

Pokud dvakrát klikneme na šipku schematicky směřující na jiné listy/sešity, tak dojde k zobrazení okna Přejít na se seznamem všech takovýchto nalezených následníků. Dvojklikem na konkrétního následníka se do něj přesuneme.

Pokud už bychom nechtěli mít zobrazeny šipky směřující na následníky, tak buď chvíli počkáme na to, až zmizí sami, anebo na kartě Vzorce klikneme na tlačítko Odebrat šipky.

Následníky ale můžeme zjistit ještě i jinak – pomocí nástroje Přejít na – jinak. Označíme původní buňku a na kartě Domů klikneme na tlačítko Najít a vybrat a zvolíme příkaz Přejít na – jinak.

Následně zvolíme možnost Následníci a buď ponecháme výchozí možnost Pouze přímí, pokud chceme zjistit následníky pouze v první úrovni, anebo zvolíme možnost Všechny úrovně, pokud chceme zjistit i následníky následníků atd.

Po potvrzení okna dojde k označení všech nalezených následníků. Dle potřeby si je pak můžeme např. obarvit. Pomocí nástroje Přejít na – jinak lze označit pouze následníky na tom samém listu. Následníky na jiných listech či na jiných sešitech takto označit nelze.