Převod čísel na text

Poměrně často se v Excelu řeší problém, jak čísla uložená jako text převést na skutečná čísla. V tomto příspěvku si ale ukážeme řešení opačného problému – budeme chtít čísla uložené jako čísla převést na čísla uložená jako texty.

Provést to u několika málo buněk by nepředstavovalo velký problém – čísla bychom označili, nastavili u nich textový formát a pak bychom museli jednotlivě do daných buněk vstoupit (např. dvojklikem anebo klávesou F2) a jejich obsah znovu potvrdit. Pro velké množství buněk by se ale jednalo o velmi zdlouhavý postup, a tak si ukážeme ještě jedno možné řešení.

Využijeme přitom nástroj Text do sloupců, který primárně slouží k něčemu úplně jinému, a to k rozdělení textu z jednoho sloupce do více samostatných sloupců. Ačkoliv takovéto rozdělení provést vůbec nechceme, tak nám tento nástroj přesto k řešení našeho problému dobře poslouží. Použít ho lze ovšem pouze pro převod jednoho sloupce s čísly, převod více sloupců s čísly najednou není možný.

Postup bude následující:

1. Označíme sloupec s čísly, které chceme převést na text.

2. Na kartě Data klikneme na tlačítko Text do sloupců.

3. V prvních dvou krocích průvodce se nastavuje způsob rozdělení textu do více sloupců. To my provádět nechceme, a tak zde nic nastavovat nemusíme. Dvakrát tedy klikneme na tlačítko Další, abychom se dostali do třetího kroku průvodce.

4. V tomto kroku řekneme, že chceme hodnoty převést na text, a to zvolením možnosti Text.

5. Okno potvrdíme tlačítkem Dokončit. U všech buněk došlo k převedení čísel z číselného do textového formátu.