Nalezení cyklického odkazu

Cyklický odkaz je odkaz, který odkazuje sám na sebe. Např. buňka A1 odkazuje vzorcem na buňku A2 a současně buňka A2 odkazuje vzorcem na buňku A1. Pomineme-li speciální případy, tak takovéto cyklické odkazování nikam nevede a končí chybovým hlášením. Většinou si ho vytvoříme omylem.

Otevřeme-li sešit, který obsahuje cyklický odkaz, tak jsme o tom ihned informováni. Z chybové hlášky se ale dozvíme pouze to, že někde v sešitě je cyklický odkaz. K informaci, kde přesně ho máme hledat, abychom ho mohli odstranit, se takto nedostaneme.

Není to ale nijak složité. Stačí jen přejít na kartu Vzorce, kliknout na šipku u tlačítka Kontrola chyb a zvolit možnost Cyklické odkazy. Zobrazíme si tím seznam buněk, ve kterých je vytvořen vzorec s cyklickým odkazem. Tyto buňky je potřeba projít a vzorce v nich upravit tak, aby cyklický odkaz neobsahovaly.