Skrytí hodnot v buňce

Tu a tam může v Excelu vyvstat potřeba skrýt obsah buněk. A nemám teď na mysli skrytí celého řádku či sloupce, čehož bychom snadno dosáhli pomocí nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši. Řekněme, že jsme v tabulce nastavili podmíněné formátování a chceme, aby v buňkách byla viditelná jen barva výplně daná tímto podmíněným formátováním a samotné číselné hodnoty chceme skrýt.

Tím, že mají buňky barvu výplně, tak nemůžeme použít ani obvyklý trik s nastavením bílé barvy písma. Pomůžeme si proto vlastním číselným formátem. Buňky označíme, klikneme na ně pravým tlačítkem myši a zadáme příkaz Formát buněk. Na záložce Číslo pak přejdeme do části Vlastní.

V nabídce předpřipravených formátů si můžeme všimnout, že řada z nich se skládá z více částí oddělených od sebe středníkem. První část určuje formát kladných čísel, druhá část formát záporných čísel a třetí část formátuje nulové hodnoty. (Případná čtvrtá část by pak určovala formát nečíselných hodnot.) No a pokud chceme, aby obsah našich buněk nebyl vůbec zobrazen, tak stačí ponechat všechny tyto části prázdné – tj. zapsat jako formát tři za sebou jdoucí středníky.

Náš podmíněný formát pak již nebude rušen číselnými hodnotami.