Nalezení buněk s odkazy na jiné sešity

Ve vzorcích vytvářených v excelovských sešitech je možné používat nejen odkazy na buňky v daném listu a v jiných listech daného sešitu, ale i na buňky v jiných sešitech.

Na kartě Data najdeme ve skupině Dotazy a připojení tlačítko Upravit propojení.

Když na něj klikneme, tak se nám zobrazí seznam všech sešitů, na které vzorce v aktuálním sešitu ukazují.

Ke zjištění, ve kterých buňkách se takovéto vzorce odkazují na externí sešity nacházejí, žádný takto přímočarý nástroje neexistuje, ale můžeme si pomoci běžným nástrojem pro vyhledání. Vyjdeme z toho, že součástí odkazu na jiný sešit jsou levé a pravé hranaté závorky, ve kterých je uzavřen název odkazovaného sešitu.

Pro vyhledání buněk s odkazem na jiné sešity tedy stačí např. klávesovou zkratkou Ctrl+F zobrazit vyhledávácí nástroj a do pole Najít zapsat např. levou hranatou závorku (na české klávesnici ji lze zapsat zkratkou pravý Alt+F.

Poté již jen klikneme na tlačítko Najít vše a prohlédneme si seznam nalezených buněk.