Počet unikátních záznamů

Tu a tam je potřeba zjistit kolik unikátních záznamů se vyskytuje v určité oblasti, tedy zjistit kolik hodnot se v oblasti nachází, pokud každou z nich budeme započítávat jen jednou. Excel na řešení tohoto úkolu nemá žádnou specializovanou funkci, a tak si musíme pomoci s těmi stávajícími. Ukážeme si dva postupy.

V oblasti A2 až A12 se nacházejí jména osob. Jednotlivé osoby se v této oblasti opakují a my chceme zjistit kolik unikátních osob se v oblasti opakuje, tedy v našem případě se dostat k číslu 4 (v oblasti se opakují jména Petr, Vanda, Michal a Hanka).

První vzorec pro zjištění tohoto počtu bude mít následující podobu:

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(1/COUNTIF(A2:A12;A2:A12))

Pro jeho použití není nezbytně nutné znát princip na kterém vzorec funguje – stačilo by jen obě oblasti ve vzorci upravit na naši aktuální oblast. Zájemci si mohou stručné vysvětlení fungování vzorce přečíst v přiloženém sešitu.

Uživatelé verze Office 365 mohou použít přímočařejší vzorec s následující podobou:

=POČET2(UNIQUE(A2:A12))

Funkce UNIQUE vygeneruje seznam unikátních hodnot a funkce POČET2 rovnou zjistí jejich počet. Pokud se ale chystáme daný sešit sdílet s uživateli, kteří verzi Office 365 nepoužívají, tak bude lepší použít první variantu vzorce. Druhá varianta by jim nefungovala.