Hledání buněk obsahujících hvězdičku či otazník

Běžně známý nástroj Excelu pro hledání buněk obsahujících určitý text podporuje využívání tzv. žolíkových znaků, a to konkrétně hvězdičky (*) nahrazující libovolný počet znaků a otazníku (?) nahrazujícího právě jeden znak. Tak např. dotaz „A*“ najde všechny buňky, jejichž obsah začíná písmenem „A“ a např. dotaz „???3“ všechny buňky s textem o délce čtyři znaky končícím trojkou.

Možnost hledání pomocí žolíkových znaků je bezesporu užitečná, ale přináší jeden potenciální problém – pokud bychom chtěli vyhledávat buňky, které tyto znaky přímo mají ve svém obsahu, tak nemusíme být správně pochopeni. Řekněme, že jsou v naší tabulce buňky, které obsahují hvězdičku.

Pokud je necháme vyhledat prostým zápisem hvězdičky do vyhledávacího pole, tak nám jako výsledek hledání budou zobrazeny všechny buňky na listu.

Řešení je ale velmi snadné – chceme-li, aby byl žolíkový znak pochopen jako obyčejný hledaný znak, tak před něj stačí zapsat znak vlnovky (~). K jejímu zápisu můžeme na české klávesnici využít hned dvě zkratky – buď pravý Alt+1 (myslí se číslo 1 v horní řadě klávesnice nad písmeny, nikoliv na její numerické části) anebo levý Alt+126.

Po doplnění vlnovky před hvězdičku nám již vyhledávací nástroj opravdu najde pouze ty buňky, které hvězdičku přímo obsahují.

Obdobně bychom mohli postupovat i v nástroji pro nahrazování textu.