Zobrazení řádků bez dat v kontingenční tabulce

Máme vytvořenou kontingenční tabulku, ve které jsou zobrazeny tržby za jednotlivé obchodní zástupce.

Po nastavení filtru na určité období budou zobrazeni pouze ti obchodní zástupci, kteří za dané období měli nějakou tržbu, ostatní jsou skrytí.

Pokud by nám toto výchozí chování nevyhovovalo, tak stačí označit libovolného obchodního zástupce a na kartě Analýza kontingenční tabulky kliknout na tlačítko Nastavení pole.

V okně, které se tím zobrazí, přejdeme na záložku Rozložení a tisk a zaškrtneme pole Zobrazit položky neobsahující data.

V kontingenční tabulce pak budou zobrazeni i ti obchodní zástupci, kteří měli v daném období nulové tržby.