Označení všech buněk se vzorcem

Máme list, na kterém se nacházejí vzorce, a chceme tyto vzorce označit, např. proto, abychom je mohli obarvit či u nich např. nastavit zamykání. Abychom nemuseli buňky se vzorci hledat ručně, tak využijeme nástroje s názvem Přejít na – jinak.

Chceme-li vzorce hledat v celém listu, tak označíme všechny buňky na listu (např. kliknutím na čtvereček nacházející se v levém horním rohu listu na průsečíku řádku s písmeny označujícími sloupce a sloupce s čísly označujícími řádky).

Pokud bychom chtěli prohledávat jen část listu, tak tuto část označíme.

Následně na kartě Domů klikneme na tlačítko Najít a vybrat a zvolíme příkaz Přejít na – jinak.

Zvolíme možnost Vzorce a okno potvrdíme.

Výběr se zúží pouze na buňky, ve kterých se nacházejí vzorce. Snadno pak můžeme všechny tyto buňky najednou např. obarvit.