Úprava číslování při tisku excelovského listu

Podobně jako ve Wordu lze i v Excelu zajistit, aby číslování stránek nezačínalo od čísla 1, ale např. od čísla 2 či od jakéhokoliv vyššího čísla.

Nejdříve na kartě Zobrazení klikneme na tlačítko Rozložení stránky.

Řekněme, že budeme chtít číslování vložit do záhlaví stránky, a tak klikneme v horní části stránky do kolonky Přidat záhlaví.

Na pásu karet se zobrazí karta Návrh. Klikneme zde na tlačítko Číslo stránky.

V záhlaví se objeví zástupný symbol pro pole s číslem stránek, které má tvar &[Stránka].

Na první straně se standardně zobrazí číslo 1 (uvidíme ho po kliknutí do jiného pole), na druhé stránce číslo 2 atd. Chceme-li číslování posunout tak, aby na první stránce bylo čísla 2, na druhé stránce číslo 3 atd., tak ze pole &[Stránka] zapíšeme znak plus (+) následovaný číslem 1. Možná poněkud překvapivě by to ale nevedlo k požadovanému posunu na čísla 2, 3, …, tedy k přičtení jedničky, ale k pouhému připsání čísla 1 za stávající čísla, tj. výsledkem by byly nesmyslné texty 11, 21, … Pokud se má číslo 1 opravdu přičíst, tak je ještě potřeba za výraz &[Stránka]+1 zapsat mezeru. Pak již se číslování posune tak, jak jsme chtěli.