Vzorec pro získání názvu listu

Řekněme, že máme sešit s listy pojmenovanými podle měsíců (leden, únor, březen, …). Chceme ale, aby se název měsíce zobrazoval pro přehlednost i přímo v některé buňce na listu, např. hned v první buňce A1. Standardně bychom zde mohli na prvním listu zapsat slovo „leden“, na druhém listu slovo „únor“ atp., ale to se nám jednoduše nechce. Vyhneme se tomu tak, že vytvoříme vzorec, který si název aktuálního listu zjistí sám. Excel ale bohužel nemá přímočarý způsob, jak název listu zjistit. Jediné, co umí, je zjistit pomocí funkce s názvem POLÍČKO s parametrem “názevsouboru” kompletní cestu včetně informace o názvu sešitu a složce, ve které se sešit nachází. Funkce má následující tvar:

=POLÍČKO("názevsouboru")

Nyní už jen zbývá z této kompletní cesty vydolovat samotný název listu. Vyjdeme z toho, že název listu následuje po pravé hranaté závorce, ve které je uzavřen název sešitu. Název listu lze získat následujícím vzorcem:

=ZPRAVA(POLÍČKO("názevsouboru";$A$1);DÉLKA(POLÍČKO("názevsouboru";$A$1))-NAJÍT("]";POLÍČKO("názevsouboru";$A$1)))

Vzorec nejdříve od délky celé cesty (zjištěné funkcí DÉLKA) odečte pozici pravé hranaté závorky (zjištěné funkcí NAJÍT), čímž zjistí délku názvu listu. Když už zná délku názvu listu, tak tento název z cesty snadno vydoluje pomocí funkce ZPRAVA.

Vzorec je univerzální a z hlediska praktického použití není vlastně vůbec nezbytné mu rozumět – stačí ho jen zkopírovat a vložit do buňky, ve které se má název listu zobrazit. Pokud list přejmenujeme, tak ihned dojde i ke změně v propojené buňce.