Číslování ve filtru

V řadě tabulek je obsažen sloupec sloužící k očíslování řádků. Vytvořit číselnou řadu od čísla 1 dále určitě není velký problém.

Pokud ale v takové tabulce nastavíme filtr, tak dojde ke skrytí některých řádků a číselná řada se nám tím přeruší.

Chceme-li, aby v určitém sloupci i po vyfiltrování byla zobrazena vždy souvislá číselná řada, tak si můžeme pomoci vzorcem využívajícím poměrně málo známou funkci AGGREGATE, která je velmi podobná o něco známější funkci SUBTOTAL.

Postup vytvoření požadovaného vzorce bude následující:

Vytvoříme nový sloupec a nazveme ho např. Číslo.

V buňce pod názvem sloupce začneme sestavovat funkci AGGREGATE, tedy zapíšeme znak rovná se, zapíšeme text AGGREGATE a otevřeme závorku.

Funkce AGGREGATE má tři parametry oddělené středníkem. Jedná se o funkci určenou k výpočtu souhrnů a její první parametr určuje funkci použitou k výpočtu. My zvolíme parametr 3 říkající, že se má zjišťovat počet neprázdných buněk v určené oblasti (v jednodušších případech se k podobnému účelu používá funkce POČET2).

Zapíšeme středník. Další parametr určuje, které buňky se mají při zjišťování souhrnů přeskakovat. Určitě potřebujeme přeskakovat skryté řádky a určitě nesmíme přeskakovat jiné funkce AGGREGATE. Zvolíme např. parametr 5 s názvem Ignorovat skryté řádky.

Jako poslední parametr pak zadáme po dalším středníku oblast, ve které se mají hodnoty počítat. Vhodnou adresací zajistíme, aby se tato oblast postupně zvětšovala. Nejdříve klikneme na první buňku v daném sloupci, tedy na jeho název (v našem případě jde o buňku A1). Následně pak napíšeme dvojtečku, čímž dosáhneme vytvoření odkazu na oblast ve stylu A1:A1, tedy oblasti obsahující jedinou buňku.

Následně klikneme do buňky určující začátek oblasti a stiskem klávesy F4 změníme její adresaci na absolutní. Odkaz na oblast má nyní tvar $A$1:A1. Klikneme na konec vzorce a uzavřeme závorku. Celý vzorec má tvar =AGGREGATE(3;5;$A$1:A1).

Vzorec můžeme zkopírovat do dalších řádků – vytvoříme tím číselnou řadu 1, 2, 3, 4, … Ve druhé buňce se oblast změní na $A$1:A2, ve třetí na $A$1:A3 atp., tj. díky zamknutí první části oblasti a nezamknutí druhé části oblasti dojde k postupnému rozšiřování oblasti o další a další buňky. Počet buněk v oblasti tedy postupně roste a díky tomu se zvětšuje i zobrazované číslo ukazující počet buněk v této oblasti.

Když v tabulce nastavíme filtr, tak funkce bude díky zvoleným parametrům funkce AGGREGATE brát v úvahu při zjišťování počtu pouze viditelné buňky, skryté bude ignorovat – vždy tedy bude zobrazena souvislá číselná řada.