Posunutí označení

Excel nabízí řadu způsobů, jak provést označení buněk, ale bohužel nenabízí žádný přímočarý způsob, jak již vytvořené označení posunout na jiné buňky. Možná by si někdo řekl, proč se vůbec zabývat posunutím označení na jiné buňky, když přece můžeme tyto buňky rovnou označit. V běžných situacích to bude určitě nejlepší řešení, ale tu a tam se přesto požadovaný přesun označení může hodit.

Tak např. v ukázkové tabulce potřebujeme označit data ve sloupci C od řádku 2 až po poslední řádek seznamu. Řádků je v tabulce několik set, a tak se chceme určitě vyhnout nutnosti jejich ručního označení.

Nabízelo by se označit buňku C2 a stisknout klávesovou zkratku Ctrl+Shift+šipka dolů, která obecně umožňuje označení až po poslední řádek seznamu. Vzhledem k tomu, že se ve sloupci C nacházejí prázdné buňky, tím ale dojde k označení pouze po první prázdnou buňku, tedy po buňku C7.

Pomůžeme si tak, že potřebné označení provedeme ve sloupci B, který prázdné buňky neobsahuje, a následně označení posuneme do sloupce C. Klikneme tedy do buňky B2 a stiskneme klávesovou zkratku Ctrl+Shift+šipka dolů.

Následně s přidrženou klávesou Shift stiskneme šipku vpravo, čímž dojde k rozšíření označení ze sloupce B do sloupce C.

Klávesové zkratky sloužící k označování vycházejí z první označené buňky, kterou poznáme podle toho, že na rozdíl od ostatních buněk zůstane bíle podbarvená. V našem případě je touto buňkou stále původně označená buňka B2, což si můžeme ověřit návratem zpátky na začátek seznamu (návrat na začátek seznamu není nezbytnou součástí postupu, další krok nás na začátek seznamu vrátí automaticky).

Potřebujeme, aby se bílou barvou podbarvená buňka posunula do sloupce C, čehož dosáhneme stiskem klávesy Tabulátor.

Nyní již můžeme s přidrženou klávesou Shift znovu stisknout šipku vpravo, čímž dojde ke zrušení označení sloupce B a označený zůstane pouze sloupec C.

Popsaný postup bychom mohli použít i pro posun do vzdálenějších sloupců. Pouze bychom museli zkratky Shift+šipka vpravo/vlevo a stisk klávesy Tabulátor provést opakovaně.