Označení buněk obsahujících určitý text

Nástroj Excelu s názvem Najít pro nalezení buněk obsahujících určitý text je velmi dobře známý. Pomocí tlačítka Najít další lze postupně procházet buňky vyhovující zadané podmínce a pomocí tlačítka Najít vše lze pak zobrazit jejich seznam. Méně známo je, že lze tento nástroj využít i k současnému označení všech buněk vyhovujících zadané podmínce.

Postup bude následující:

Na kartě Domů klikneme na tlačítko Najít a vybrat a zadáme příkaz Najít anebo stiskneme klávesovou zkratkou Ctrl+F.

Běžným způsobem zapíšeme hledaný text či se případně přes tlačítko Možnosti dostaneme k podrobnějšímu zadání.

Kliknutím na tlačítko Najít vše zobrazíme seznam buněk vyhovujících zadané podmínce.

Kliknutím na jednotlivou hodnotu v seznamu by došlo k označení příslušné buňky. Chceme-li označit více buněk, tak stačí jednoduše označit v seznamu více nalezených hodnot. K označování v seznamu by šlo využít klávesy Ctrl a Shift v běžném významu, ale chceme-li označit všechny buňky vyhovující zadané podmínce, tak bude nejrychlejší využít obvyklou klávesovou zkratku pro označení všeho – tedy zkratku Ctrl+A.

Okno pro hledání můžeme zavřít. Na listu se označili všechny buňky vyhovující zadané podmínce a co s nimi uděláme je již na nás – např. změníme barvu jejich výplně, formát písma atp.