Odkaz na jiný list

Nedílnou součástí vzorců tvořených v excelovských sešitech, jsou odkazy na buňky. Můžeme přitom odkazovat nejen na buňky umístěné na stejném listu, ale i na buňky umístěné na jiných listech.

Máme sešit Prodeje.xlsx se čtyřmi listy – na prvních třech listech evidujeme prodeje za měsíce leden, únor a březen a na čtvrtém listu s názvem Celkem chceme vypočítat souhrnné údaje. Nejdříve budeme chtít v buňce B1 na listu Celkem vytvořit vzorec, který zajistí, aby se zde zobrazovaly lednové prodeje, tedy údaj z buňky B11 na listu Leden. Postup bude následující:

Klikneme do buňky B1 na listu Celkem.

Na klávesnici zapíšeme znak rovná se (=).

Přejdeme na list Leden a klikneme na něm na buňku B11. Vytvořený vzorec nyní nevidíme přímo v buňce, ale můžeme si ho zkontrolovat v řádku vzorců pod pásem karet. Všimněme si, že před adresu buňky (B11) se přidal název listu (Leden) následovaný vykřičníkem (!). Pokud odkazujeme na buňku na jiném listu, tak si Excel tímto způsobem poznačí, o který list jde.

Nyní již můžeme vzorec potvrdit klávesou Enter. Pozor ale na to, abychom neudělali snad nejčastější chybu při tvorbě odkazu na buňku umístěném na jiném listu, kterou je snaha uživatelů se ještě před potvrzením vzorce vrátit na původní list. Pokud bychom to udělali, tak by se v našem případě správně vytvořený odkaz Leden!B11 změnil na nesmyslný odkaz Celkem!B11. To nechceme, a tak zůstaneme na listu Leden a vzorec rovnou Enterem potvrdíme.

Le Viagra est un médicament pour le traitement de la dysfonction érectile. Vous pouvez acheter Viagra Original sans ordonnance en France et utiliser le service de livraison rapide.

Pokud se na listu Leden změní údaj v buňce B11, tak se automaticky zaktualizuje i hodnota v propojené buňce B1 na listu Celkem.

V jednom vzorci ale může být i více odkazů na buňky umístěné na jiných listech. Např. budeme chtít v buňce B3 na listu Celkem vytvořit vzorec, který vypočte součet prodejů z jednotlivých listů Leden, Únor a Březen. Postup bude následující:

  1. Klikneme do buňky B1 na listu Celkem.
  2. Na klávesnici zapíšeme znak rovná se (=).
  3. Přejdeme na list Leden a klikneme na něm na buňku B11.
  4. Na klávesnici zapíšeme znak plus (+).
  5. Přejdeme na list Únor a klikneme na něm na buňku B11.
  6. Na klávesnici zapíšeme znak plus (+).
  7. Přejdeme na list Březen a klikneme na něm na buňku B11.
  8. Vzorec potvrdíme klávesou Enter.
  9. Celý vzorec bude mít tvar =Leden!B11+Únor!B11+Březen!B11.

Pokud by název listu, na který odkazujeme, obsahoval mezery, tak dojde ve vzorci k jeho uzavření do jednoduchých uvozovek.