První a poslední den v příštím měsíci

Řekněme, že budeme chtít v tabulce s nějakými termíny zvýraznit ty z nich, které nastanou příští měsíc. Ať už k takovému zvýraznění použijeme podmíněné formátování anebo např. funkci KDYŽ, tak budeme potřebovat zjistit první a poslední datum v příštím měsíci. Poslouží nám k tomu funkce EOMONTH v kombinaci s funkcí DNES.

Funkce EOMONTH („end of month“) umí obecně zjistit poslední den v určitém měsíci. Funkce má dva parametry. Jako první parametr s názvem začátek musíme zadat libovolné datum z měsíce, ze kterého při určování požadovaného datumu vyjdeme. Druhým parametr s názvem měsíce pak řekneme, o kolik měsíců dopředu (v případě kladné hodnoty) či dozadu (v případě záporné hodnoty) se chceme posunout. Pokud vyjdeme např. z data 15.10.2019, tak se v případě hodnoty druhého parametru 1 dostaneme k poslednímu listopadovému dni a v případě hodnoty -1 k poslednímu srpnovému dni. Pokud bychom použili parametr 0, tak získáme poslední zářijový den. Pozor jen na to, že funkce EOMONTH vrací svůj výsledek ve formě čísla – pro smysluplné výsledky je pak tedy potřeba výsledek ještě naformátovat jako datum.

Chceme-li vytvořit obecný vzorec pro zjištění posledního dne v příštím měsíci a známe-li funkci DNES pro zjištění aktuálního data, tak již máme skoro hotovo. Stačí totiž jen na místo konkrétního data zapsat právě funkci DNES v kombinaci s druhým parametrem s hodnotou 1.

=EOMONTH(DNES();1)

Budeme-li chtít tento údaj doplnit ještě o první den v příštím měsíci, tak bychom možná hledali funkci umožňující přímo zjistit první den v měsíci. Taková funkce ale v Excelu neexistuje, a tak si budeme muset pomoci jinak. Vyjdeme z toho, že první den příštího měsíce následuje hned po posledním dnu v tomto měsíci. Stačí tedy tento poslední den zjistit pomocí funkce EOMONTH s druhým parametrem 0 a následně k němu přičíst jeden den.

=EOMONTH(DNES();0)+1

Následně již pak můžeme takto zjištěná data použít např. ve zmíněném podmíněném formátování jako hranice intervalů.