Číslování ve filtru

V řadě tabulek je obsažen sloupec sloužící k očíslování řádků. Vytvořit číselnou řadu od čísla 1 dále určitě není velký problém. Pokud ale v takové tabulce nastavíme filtr, tak dojde ke skrytí některých řádků a

Read more

Odkaz na jiný list

Nedílnou součástí vzorců tvořených v excelovských sešitech, jsou odkazy na buňky. Můžeme přitom odkazovat nejen na buňky umístěné na stejném listu, ale i na buňky umístěné na jiných listech. Máme sešit Prodeje.xlsx se čtyřmi listy –

Read more