Vyhodnocení části vzorce

Zadáme-li do buňky vzorec, tak po potvrzení vidíme jeho výsledek. Občas ale může být užitečné vidět výsledek jen určité části vzorce. Např. sčítáme ve vzorci pět hodnot a rádi bychom viděli součet jen prvních tří.

Read more

Počet unikátních záznamů

Tu a tam je potřeba zjistit kolik unikátních záznamů se vyskytuje v určité oblasti, tedy zjistit kolik hodnot se v oblasti nachází, pokud každou z nich budeme započítávat jen jednou. Excel na řešení tohoto úkolu nemá žádnou specializovanou

Read more

Skrytí hodnot v buňce

Tu a tam může v Excelu vyvstat potřeba skrýt obsah buněk. A nemám teď na mysli skrytí celého řádku či sloupce, čehož bychom snadno dosáhli pomocí nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši. Řekněme,

Read more