Počet unikátních záznamů

Tu a tam je potřeba zjistit kolik unikátních záznamů se vyskytuje v určité oblasti, tedy zjistit kolik hodnot se v oblasti nachází, pokud každou z nich budeme započítávat jen jednou. Excel na řešení tohoto úkolu nemá žádnou specializovanou

Read more

Skrytí hodnot v buňce

Tu a tam může v Excelu vyvstat potřeba skrýt obsah buněk. A nemám teď na mysli skrytí celého řádku či sloupce, čehož bychom snadno dosáhli pomocí nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši. Řekněme,

Read more

Převod čísel na text

Poměrně často se v Excelu řeší problém, jak čísla uložená jako text převést na skutečná čísla. V tomto příspěvku si ale ukážeme řešení opačného problému – budeme chtít čísla uložené jako čísla převést na čísla uložená jako

Read more

Posunutí označení

Excel nabízí řadu způsobů, jak provést označení buněk, ale bohužel nenabízí žádný přímočarý způsob, jak již vytvořené označení posunout na jiné buňky. Možná by si někdo řekl, proč se vůbec zabývat posunutím označení na jiné

Read more

Číslování ve filtru

V řadě tabulek je obsažen sloupec sloužící k očíslování řádků. Vytvořit číselnou řadu od čísla 1 dále určitě není velký problém. Pokud ale v takové tabulce nastavíme filtr, tak dojde ke skrytí některých řádků a

Read more