Převod čísel na text

Poměrně často se v Excelu řeší problém, jak čísla uložená jako text převést na skutečná čísla. V tomto příspěvku si ale ukážeme řešení opačného problému – budeme chtít čísla uložené jako čísla převést na čísla uložená jako

Read more

Posunutí označení

Excel nabízí řadu způsobů, jak provést označení buněk, ale bohužel nenabízí žádný přímočarý způsob, jak již vytvořené označení posunout na jiné buňky. Možná by si někdo řekl, proč se vůbec zabývat posunutím označení na jiné

Read more

Číslování ve filtru

V řadě tabulek je obsažen sloupec sloužící k očíslování řádků. Vytvořit číselnou řadu od čísla 1 dále určitě není velký problém. Pokud ale v takové tabulce nastavíme filtr, tak dojde ke skrytí některých řádků a

Read more

Odkaz na jiný list

Nedílnou součástí vzorců tvořených v excelovských sešitech, jsou odkazy na buňky. Můžeme přitom odkazovat nejen na buňky umístěné na stejném listu, ale i na buňky umístěné na jiných listech. Máme sešit Prodeje.xlsx se čtyřmi listy –

Read more