Odkaz na jiný list

Nedílnou součástí vzorců tvořených v excelovských sešitech, jsou odkazy na buňky. Můžeme přitom odkazovat nejen na buňky umístěné na stejném listu, ale i na buňky umístěné na jiných listech. Máme sešit Prodeje.xlsx se čtyřmi listy –

Read more